Start / Utleievilkår

Utleievilkår

 1. Leietaker må ha fylt 21 år

 2. Leietaker må vise gyldig legitimasjon ved utlevering av utleieobjekt

 3. Leiesum, materiell og depositum forskuddsbetales ved utlevering av utleieobjekt

 4. Betalingsmidler som aksepteres er Vipps, kontant eller DnB straksbetaling

 5. Leietaker leverer tilbake utleieobjektet til avtalt tid. Dersom annet ikke er avtalt, påløper kr 500,- pr døgn ved for sen tilbakelevering

 6. Utleieobjekt leveres tilbake i samme stand som ved utlevering, dette gjelder også renhold

 7. Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldene sikkerhet- og bruksinstruksjoner av utleieobjektet

 8. Leietaker er ansvarlig for bruk og oppbevaring av utleieobjektet i utleieperioden. Utleier kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle uhell/skader på personer eller matriell ved bruk av utleieobjektet

 9. Leietaker forplikter seg til å erstatte utleieobjektet til verdipris ved tap, skade, feil eller mangler uansett hendelsesforløp i utleieperioden

 10. Fremleie av utleieobjektet må avklares med utleier

 11. Utleier er ikke erstatningspliktig for økonomiske ansvar/krav ved eventuelt funksjonssvikt av utleieobjekt